Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland

Wat is jouw idee? Wat verwacht jij?

Heb jij altijd al een impact op de samenleving willen hebben? Ben jij al tijden op zoek naar mensen met dezelfde denkbeelden als jij? Wilde jij de wereld, samenwerkend met gelijkgestemden, altijd al verbeteren? Wil jij er onzelfzuchtig voor anderen zijn? Is jouw uitgangspunt in dit leven “niet hebben maar geven?“ Wij nodigen je uit verder te lezen. En...wij weten graag wie jij bent.

Samen Leven en Wonen

Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) biedt haar leden “gereedschappen” waardoor we samen woonvormen kunnen realiseren waarin onzelfzuchtig "samen-leven" weer voorop staat. Wij faciliteren gemeenschappelijk sociaal actieve verantwoordelijkheid. Met groot maatschappelijk rendement op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Een 'dorp of een wijk kijkend naar de toekomst'. Voor jong en oud, waarbij wordt voldaan aan de drie basisbehoeften van de mens: een veilige woonplek, welzijn voor een ieder en onderlinge verbinding. De gemeenschappelijk sociaal actieve verantwoordelijkheid draagt bij aan de kwaliteit van leven van allen. De wensen van het individu blijven echter gewaarborgd. Zie onze visie en missie.

Coöperatie

Wij vormen samen met alle leden een (niet commerciële) coöperatie. Alle werkzaamheden worden door bestuur en leden op vrijwilligersbasis verricht. Graag vervullen wij een voorbeeldfunctie zodat er meer wijken als de onze ontstaan, maar ook dat wijken in dorpen en steden zodanig worden aangepast dat onze vorm van samenleven toegepast kan worden.

Community Care: zorg van, naar en met elkaar

Wij wonen met elkaar en delen de zorg van en naar elkaar op vrijwillige basis, wij noemen dit "Community Care". We nemen ouderen, jongeren die begeleiding behoeven en mensen met een beperking op in onze gemeenschap, tot 20 á 25% van het totaal aan bewoners. Iedereen in de leefgemeenschap heeft een verantwoording, een taak die bij hem of haar past. De zorg die wij aan onze buren en anderen uit de omgeving bieden geschiedt vrijwillig en om niet. Voor elke leeftijd ligt er een rol of een invulling, oma past bijvoorbeeld op kinderen, opa werkt graag in de tuin, een zoon doet boodschappen en vader of moeder gaan mee op ziekenhuisbezoek. Wanneer zwaardere zorg moet worden geboden dan werken wij samen met professionele partijen uit de directe omgeving. Het is ook mogelijk om als zorg-professional bij ons te wonen en a.h.w. jouw baan naast de deur te hebben. Wie ben jij?

Duurzaam en gemeenschappelijk bouwen en leven

Onder onze overige buren vind je gezinnen met kinderen en alleengaanden. Er is dan ook een grote variëteit aan woningen met 2, 3, 4 en 5 kamers. Binnen onze Ecodorpen ligt er ook nadruk op het culturele en sociale aspect. Verbinding is het woord dat echt bij een Ecodorp hoort. Ook is het "duurzaam" zijn van belang. Duurzaam is breder dan alleen de bouwwijze, hoe gaan we leven, hoe kleden we dat duurzaam in, ook dat is een belangrijke vraag c.q. opdracht. Download hier onze basiswensen.

We verzorgen in onze eigen energiebehoefte en we verbouwen ons eigen voedsel, indien mogelijk meer dan we zelf nodig hebben. Om dit te kunnen realiseren hebben ongeveer 10% van de bewoners groene vingers. Ook voorziet de landbouw in mogelijkheden voor dagbesteding voor diverse groepen mensen, bijvoorbeeld voor hen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeenten en (bouw)grond

De voortgang per gemeente kan je volgen via het menu dat hier rechts naast staat. De gemeenten waar wij op dit moment het verst mee zijn: Nijmegen en Overbetuwe

Lid worden en bij ons komen wonen?

Heb je belangstelling? Word lid van onze coöperatie, investeer in toekomstbestendig wonen, samen met elkaar. Lees daarvoo ook ons manifestVoor een schets van "ons dorp" / " onze wijk". klik hier.