Wij maken allemaal deel uit van het geheel

Wij maken allemaal deel uit van het/een geheel; wanneer dat zo is waarom stoppen we dan iedereen die een beetje anders is dan "normaal", wat dat dan ook wezen moge, weg in een aparte leefomgeving? Om het maar netjes te zeggen..... en anders gezegd: waarom stoppen we een ieder die anders is in een apart hok(je)? Misschien is duidelijker taal dan toch even beter. Met "anders" bedoel ik zelfs ook "ouder". Waarom verstoppen wij zelfs de oudere mens? Willen we daar zelf niet aan herinnerd worden?

Je kent het vast. Jij spreekt redelijk Engels (or whatever andere taal of kunde); zodra jij engels praat met een echte engelsman (of vrouw), dan schiet jouw taalvaardigheid opeens met stukken omhoog. Wanneer je echter in gesprek raakt met een man of vrouw die steenkolenengels praat, dan kan jij ook opeens de juiste woorden niet meer vinden.

Wat is dat toch voor iets raars? Ik noem dat het trillingsniveau van de omgeving, die verandert naarmate er meer of minder mensen met ongeveer hetzelfde niveau daarin aanwezig zijn. Die trilling helpt je vooruit of maakt dat je opeens de juiste woorden niet meer weet. dat geldt niet alleen voor woorden, dat geldt voor het gehele bestaan zoals ik dat beleef.

In mijn optiek betekent het een desastreuze wending voor de oudere mens wanneer hij of zij wordt "opgenomen" in een verpleeghuis. Een geweldige verarming van de laatste levensjaren. Voor die mens maar ook voor de omgeving van die mens. Alle goede bedoelingen ten spijt laat dat duidelijk zijn! Het is een weg die wij met zijn allen hebben gekozen, nu deels terugdraaien met weer andere mensonterende omstandigheden tot gevolg, maar laat ik blijven bij die laatste jaren van een mens in een verpleeghuis, ondanks alle goede zorgen.

Het trillingsniveau is extreem laag. Enige uitdaging op mentaal vlak naar die bewoners die dat best nog zouden kunnen behappen is er niet. Samen wachten de bewoners, ontegenzeggelijk lichamelijk goed verzorgd, op een zekere dood.

Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zijn ouderen zo achtergesteld. Zo niet begrepen. Nog nooit in de geschiedenis zijn ouderen zelf geen baas meer over hun eigen bestaan. Nog nooit eerder laten ouderen op deze wijze over zich heen walsen.

Bovenstaande is voor mij een van de redenen om te pleiten voor een samen-leven waarin de oudere verantwoording behoudt binnen de gemeenschap waarin hij of zij leeft. Waar hij ouder wordt in gezelschap van jongeren van alle leeftijden. Waarin verantwoordelijkheden hem niet worden ontnomen. Laat die oudjes doen wat zij nog kunnen..... en verbaas jezelf, dat is veel meer dan je nu denkt.

Hans

Voorzitter CVEG