Wandel door Arnhem in de 17e eeuw

Vrijwilligers hebben prachtige videos gemaakt. Waan je in een andere tijd!

http://www.geschiedenisbeleven.nl/wandel-door-arnhem-in-de-17e-eeuw/

Ook via Youtube.

Wat is een wooncoöperatie

Verwar de wooncoöperatie niet met de woningcorporatie, dat gebeurt veel maar is niet juist. Wooncorporaties zijn al jaren actief binnen het segment "sociale woningbouw" terwijl de wooncoöperatie pas sinds Juli 2015 in de nieuwe Woonwet is vastgelegd.

De wooncoöperatie kan worden opgericht om huurwoningen van een corporatie door de huurders zelf in eigendom over te laten nemen. De huurders van bijvoorbeeld een straat, een buurt of een flat mogen van de woningcorporatie verlangen dat de woning aan "hun" wooncoöperatie worden verkocht. De huurders worden dan samen eigenaar van de woningen en verhuren aan elkaar, of de huurder huurt deels van zichzelf, het is maar net vanaf welke kant je dat bekijkt.

Op die wijze denkt de overheid mensen weer meer te betrekken bij de huizen waarin zij wonen. Het betekent namelijk wel dat je zelf het onderhoud moet verzorgen, dat doet de corporatie niet meer, tenzij je een onderhoudscontract met ze afsluit wanneer dat mogelijk is.

Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland is ook een wooncoöperatie. Wel op een iets andere leest geschoeid dan de hiervoor beschreven coöperaties. Wij nemen bijvoorbeeld geen woningen van een woningcorporatie over. Wij herbouwen en verbouwen wanneer er nog panden op een door ons gekocht stuk grond staan en we bouwen nieuw daar waar dat niet het geval is. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk. Ook zouden wij onroerend goed kunnen huren van een derde partij waarna wij dat weer aan onze leden onder verhuren. Zo willen wij niet perse eigenaar van de grond zijn, het in erfpacht nemen van de grond is voor ons ook een optie.

Download de pdf file van platform31 over het hoe en wat van een wooncoöperatie.

 

De Wooncoöperatie

Pagina 2 van 2