Concept zoekt plek

Het blijkt moeilijk ons concept te laten landen. Onbekend maakt misschien onbemind? Dat laten landen bedoelen we bijna letterlijk. We zijn naarstig op zoek naar een locatie waar we terecht kunnen. We spreken met zeer veel partijen en ervaren dat bouwen in Nederland niet zo simpel is. Werkelijk iedereen looft ons concept, als gezegd, wanneer er daarna verder samengewerkt wordt, dan worden de echte uitdagingen pas duidelijk. Voor nog meer duidelijkheid: we hebben alle andere voorwaarden op orde waaronder de financiering.

Ons concept is het waard gesteund te worden. We hebben slechts een paar hectare nodig......of een mooi daarvoor geschikt pand (kantoorgebouw of industrieel erfgoed).

Klik rechts op de diverse gemeenten en u ziet wat we waar ondernemen.

Ons concept in het kort:

  • in onze leefgemeenschap zorgen we voor elkaar (we besparen de desbetreffende gemeente kosten) en voor de omgeving;
  • we werken samen met diverse instellingen in de gezondheidszorg;
  • je kunt daardoor bij ons wonen "tot de dood ons scheidt";
  • we realiseren onze gemeenschappen juist voor de inwonenden van de desbetreffende gemeente;
  • we besparen de desbetreffende gemeente kosten;
  • we plegen biologische landbouw (ook in geval van urban farming);
  • we zijn wat betreft energie zo onafhankelijk als mogelijk;
  • we hebben een voorbeeldfunctie;

Redenen genoeg om met ons in zee te gaan, toch?

EDIT 25 Mei 2017. Woningbouwvereniging Talis zoekt de samenwerking met een leefgemeenschap die zorg als basis in haar pakket heeft. Talis en CVEG zijn samenbebracht door WBVG's Bernard Smits die een matchingmiddag organiseerde voor wooncorporaties en initiatiefgroepen. Kijkt u bij Nijmegen voor meer info.

EDIT 7 Oktober 2016. Uit de vele contacten die we hebben gehad met de diverse overheden blijkt nu zonneklaar dat onze grootste uitdaging ligt bij het realiseren van een verbijzondering van onze plannen. Met andere woorden: het mag duidelijk worden dat wij met onze leefgemeenschap iets aan de bestaande maatschappij toevoegen waar door de grote wijzigingen in ons sociale stelsel grote behoefte aan zal ontstaan. Samen-leven weer gebaseerd op de menselijke maat. Zorg voor elkaar en de omgeving als een vanzelfsprekendheid, niet als uitzondering maar ingebed in het dagelijks bestaan. Zonder moeten maar uit vrijwilligheid.

Wij zullen ons dus nog meer gaan richten op de verbijzondering van ons concept. Zodat we in geen enkele gemeente meer drukken op de bestaande woonvoorraad.