Visie

Wij denken vooruit omdat de maatschappij snel verandert en vergrijst. Wij ontwerpen leefgemeenschappen waar je kunt wonen, werken en leven met volwaardige zorg voor elkaar aan elkaar, met een goede verstandhouding tussen buren, mantelzorg en de omgeving: 'samenredzaamheid'. Kostenbesparend naar en voor overheden omdat zorgtaken als vanzelfsprekend worden opgenomen. Gezond leven doordat de omgeving dat in een breed perspectief biedt.

Deze visie dragen we graag uit. De wijze waarop nog steeds gebouwd wordt maakt dat mensen elkaar onvoldoende zien.

De juiste bouwvorm draagt bij aan een beter onderling begrip en een beter langer leven.

Vanuit de overheid en zorgverleners bestaat er grote behoefte aan woonvormen als deze. Ook de groter wordende groep senioren wil voorbereid zijn op langer zelfstandig wonen, daarnaast willen gezinnen hun kinderen iets extra's meegeven. De financiers vinden ons woon-zorg concept vooruitstrevend en toekomstbestendig.