Zorg

Wonen en zorg zijn gescheiden dus nieuwe wijzen over hoe nu zorg te verlenen zijn vereist.

Zowel bewoners met een zorgvraag, maar ook mensen met een zorgvraag uit de directe omgeving kunnen van de geboden zorg in het door hen gehuurde appartement profiteren. Daarnaast bieden we ook dagbesteding. Wij werken graag samen met reguliere zorgaanbieders én ontwikkelen ook zelf een aanbod van zorg, diensten en activiteiten. We zijn als wooncoöperatie echter geen professionele zorgaanbieder. Voor de taken die we wel samen op ons nemen, daarvoor richten we een zorgcoöperatie op. Het is ook mogelijk om als zorg-professional bij ons te wonen en a.h.w. jouw baan naast de deur te hebben.

Zorgcoöperatie

De basiszorg (mantelzorg / nabuurschap) en de ingekochte zorg wordt gecoördineerd door deze coöperatie:

  • zorg en welzijn wordt door de onderlinge samenhang van bewoners en vrijwilligers gewaarborgd, waardoor langer thuis wonen een feit wordt (Community Care);
  • het woon-zorgconcept biedt thuiszorg, terminale zorg, (24 uurs), beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging, beschermd wonen met intensieve dementiezorg, particuliere zorg en dagbesteding; in overleg en samenwerking met partijen uit de nabije omgeving.
  • als gezegd werkt de zorgcoöperatie hier samen met gemeenten en instellingen die die diensten en zorg leveren. De zorgcoöperatie kan zorg inkopen door de inzet van ZZP-ers of door zorg in te kopen bij de gevestigde zorgaanbieders in de omgeving;
  • financiering van de zorg is afhankelijk van de zorgvraag en geschiedt vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), vanuit PGB's en vanuit de Wet langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast ook particulier en vanuit de WMO.

Ziet u ook Zorg en Vastgoed.