Bijeenkomst Initiatiefgroep Kloppend Stadshart (KSH)

Indruk bijeenkomst Initiatiefgroep Kloppend Stadshart (KSH) inzake Stadsblokken-Meinerswijk 17 maart 2016

We kregen een heldere uiteenzetting van dat wat er zich tot nu toe op ambtelijk en politiek niveau heeft afgespeeld rond Stadsblokken-Meinerswijk. De visie en missie van KSH vindt u op http://www.stadsblokken-meinerswijk.org. Zij denken vanuit de in 2012 opgestelde gebiedsvisie.

Men is bezorgd over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk, zeker nu Kondor-Wessels (KWP) bepalende gedeelten in dit gebied heeft gekocht. In een eerder plan, waar nu op doorgeborduurd zou worden, spreekt men over 250 tot 350 appartementen in 4 tot 5 bouwlagen. Woningbouw is helemaal niet nodig vindt KSH, daarbij is er onvoldoende nagedacht over verkeersbewegingen en eventueel hoog water.

Naar alle waarschijnlijkheid vindt u op bovengenoemde website een gedetailleerder verslag van de avond terug.

In het kort komt het er op neer dat KSH het gebied wil behouden voor evenementen, cultuur, recreatie en educatie (dagbesteding). Men gaat ervan uit dat KWP op enig moment weer verkoopt voor een bedrag waarvoor de exploitatie als voorgesteld rendabel te maken is. Zonder woningbouw dus.

Wij (CVEG) denken dat woningbouw niet tegen te houden is. Wij denken dat er wel beter gekeken zou kunnen worden naar hoeveel woningen, waar in dit gebied, en hoe (de vorm). Meer rekening houdend met hoog water door bijvoorbeeld te wonen op water.

Ook zou meegenomen mogen worden dat de bewoner een meerwaarde is voor het gebied en niet sec een gebruiker. In ons concept zorgt de bewoner voor zijn omgeving en voor zijn medebewoners.

Binnen ons concept zorgt de bewoner voor zijn omgeving. Daarnaast zorgen de bewoners voor elkaar wanneer nodig. Een toekomstbestendig concept dat past op deze locatie. Wonen, zorg, natuur, biolandbouw, cultuur, recreatie en educatie worden geïntegreerd. Niet belastend voor de omgeving. In onze optiek de juiste methode om de participatie maatschappij te realiseren.

Er zijn dus verschillende opvattingen, ook wij blijven graag in gesprek met Kloppend Stadshart.

Stadsblokken-Meinerswijk: bewoners komen met eigen plan

Natuurlijk zien wij Meinerswijk ook als een prachtige locatie om onze idealen te verwezenlijken. Vandaar dat we bovenstaand artikel hebben opgenomen. Klikt u op bovenstaande link.

Wij denken een meerwaarde te kunnen leveren voor het gebied zelf maar zeker ook voor de stad Arnhem.

Visie

De leden van Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) dragen graag bij aan het behoud van deze unieke plek.

Missie

CVEG realiseert ecologische woon-zorg leefgemeenschappen waarin zorg voor elkaar en de omgeving de speerpunten zijn. Bij ons is het de bedoeling zo gezond en actief mogelijk ouder te worden in je eigen huis. Zonder daar eenzaam te zijn.

Wat CVEG realiseert

  • Geen “overbodige” woningbouw zeker niet in de Meinerswijk. Wij bouwen duurzaam en ecologisch op een klein perceel, zoveel mogelijk in de vorm van een dorp. Deels op water is ook een mogelijkheid, we geven water de ruimte. De rest is en blijft zoals het is.

  • Alles in huur (inclusief sociale huur) dus toegankelijk voor iedere beurs

  • Minimum aan autobewegingen doordat wij auto's delen en met een mobiliteitsplan werken

  • Zorg voor biologische landbouw op de landerijen en zorg voor de omliggende natuur

  • Dagbesteding en arbeidsprojecten (o.a. mogelijkheden op de historische scheepswerf)

  • Ruimte voor creatieve ondernemers en ambachtslieden/kunstenaars

  • Ontzorgen” (en dus besparing) van de gemeente door zorg en arbeidsprojecten, inzetten van mantelzorg (nabuurschap) om gezondheidsproblemen van medebewoners op te vangen; eventueel beschut wonen kunnen bieden

  • Openstellen van alle land (voor zover dat mogelijk is) voor publiek en o.a. aanleg van paden en andere voorzieningen;

  • Ruimte voor recreatie en educatie in samenwerking met bewoners en omgeving;

  • Besparing ook omdat wij onze directe omgeving verzorgen (natuur in Meinerswijk en dagbestedingsprojecten) en samenwerken met bewoners, vrijwilligers, ondernemers, zorg-instellingen en -professionals.

Stadsblokken-Meinerswijk: bewoners komen met eigen plan

Een eerste gesprek met beleidsambtenaren op de terreinen die gekoppeld kunnen worden aan ons concept is geweest. Het enthousiasme was groot, we worden binnenkort rezamen met andere stakeholders uitgenodigd voor een brede presentatie. Voor de duidelijkheid: dit gaat niet over de plannen rond Meinerswijk maar is meer in bredere zin.

Gemeente Arnhem

Pagina 2 van 2